Gerçek Anne Üzerine Kayıt Olma Davası ve Sonuçları

Nüfus kayıtlarının gerçeği yansıtmaması halinde sizin durumunuza ait uygun yazıyı bulmak için “Başkasının Nüfusuna Kayıtlı Olmakla İlgili Doğru Yazıyı Bulma Klavuzu”nu kontrol edebilirsiniz.

 

—-

Gerçek anneniz üzerine kayıtlı değilseniz. Anne adınızın düzeltilmesi için gerçek anne adı ile nüfus kütüğüne kayıt istemli dava açılmalıdır.

– I –

Ancak anne adına dair kaydınızın düzeltilmesini istediğinizde düşünmeniz gereken ilk durumun ya da dikkat edilmesi gereken ilk hususun bu davanın aynı zamanda baba kaydınızı da etkileyecek olması olduğunu düşünüyorum.

Bu davanın baba kaydı üzerine etkisi, istenen ya da istenmeyen etki olarak karşımıza çıkabilir.
Şöyle ki; 
1- İstenen etki; kişinin anne adı düzeltildiğinde, çocuğun doğum tarihinde annenin evli olduğu koca, kişinin gerçek babası ise gerçek (genetik) baba üzerine de doğrudan kayıt olunmasının sağlanmasıdır.

2- İstenmeyen etki; bunu da kendi içerisinde ikiye ayırabiliriz.
Birinci hal, kişinin anne adı düzeltildiğinde, çocuğun doğum tarihinde annenin evli olduğu koca, kişinin gerçek babası değil ise bu kişi üzerine kayıt olunmak zorunda kalmasıdır.
İkinci hal, çocuğun doğum tarihinde annenin evli olmaması halinde, baba kaydının ortadan kalkacak olması nedeniyle kaydı düzeltilecek olan kişinin gerçek olmasa da üzerine kayıt olmaktan mutlu olduğu, babası olarak benimsediği kişi üzerindeki kaydının silinmesidir. Ancak annenin evli olmaması halinde dahi üzerine kayıtlı olunan kişi gerçek (genetik) baba ise, baba kaydının ortadan kaldırılmaması için bunun mutlaka ifade edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen etkiler ortaya çıktığında şartları varsa bunları eski haline getirebilir ya da eski halinden ziyade yeni bir talebiniz varsa bunların gerçekleşmesini sağlayacak taleplerde bulunabilirsiniz. Fakat yine de bu davanın yukarıdaki etkileri doğuracağını bilmeniz gerekmektedir.

– II –

Bu davayı yerleşim yerinizin bulunduğu yer, yargı çevresine bağlı Asliye Hukuk Mahkemesinde, her zaman açabilirsiniz. Davanın ispatı için her türlü delile başvurulabilinir olup, sadece tanık beyanları yeterli değildir. Mutlaka DNA testi yaptırılıp alınacak rapor da gözetilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekmektedir.

Nüfus kayıtlarındaki düzeltme istemine ilişkin davalarda, mahkemelerin hiç bir kuşku ve duraksamaya neden olmaksızın doğru sicil oluşturmak zorunluluğu bulunmaktadır. Nüfus kayıtlarının düzenli ve gerçeğe uygun olarak tutulması kamu düzeni ile ilgilidir. Bu bakımdan hakim resen araştırma ilkesinin sonucu olarak kendiliğinden delil toplama yetkisine sahiptir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.