Ortaklığın Giderilmesi Davası Ve İşleyişi

12.08.2014

Paylı mülkiyete tabi taşınmazlarda, paydaşların tümü oybirliği ile yapacakları sözleşme ile ortaklığı giderebilir ve paylı mülkiyeti ferdi mülkiyete dönüştürebilir.

Ancak paydaşların anlaşması pek mümkün olmamakta, buna rağmen yargılama masraflarını ödememek adına mahkemeye de başvurmadıkları için davalar uzun zaman sonra açılmaktadır. Bu durumda ise genellikle paydaşların ölmüş olmaları nedeniyle mirasçıları taraf sıfatı kazandıkları için onların belirlenmeleri ve taraf olarak davaya dahil edilmeleri gerekmektedir. Bu da veraset ilamı işlemleri ve mirasçılara yapılacak tebligatlar nedeniyle ortaklığın giderilmesi davalarının uzun sürmesine neden olmaktadır.

Yargılama giderlerinin davanın sonunda tüm taraflara payları oranında bölüneceği dikkate alınarak, davanın mümkünse paydaşların hayatta olduğu dönemde açılması, davada taraf sayısının çoğalmaması, paylaştırmanın daha kolaylıkla yapılabilmesi ve davaların daha kısa sürmesi açısından önemlidir.

Zira paydaşların oybirliği ile anlaşma sağlayamaması ve ortaklığın giderilmesini istemeleri halinde ortalığın giderilmesi için başvurabilecekleri tek yol dava açmaktır.

Dava, bir dava dilekçesi ile açılır. Dava dilekçesi, davadaki taraf sayısından bir fazla olacak şekilde düzenlenir ve mahkemeye sunulur. Dava harcı ve yargılama giderleri, davanın başında peşinen ödenir.

Dilekçeyi alan mahkemece tensip zaptını düzenlenir ve dava dilekçesi ile birlikte taraflara tebliğ edilir. Taraflardan delil teşkil edebilecek bilgi ve belgeler istenir. Aynı zamanda kurumlara yazılar yazarak dava konusu yerin tapu kayıt ve çap örneğini getirtilir. Tapu kayıtlarına göre paydaş görünen ancak davada taraf olarak görünmeyen kişiler de davaya dahil edilir.

Tapu kaydına göre ölenler mevcut ise mirasçılık belgesi çıkartılmak üzere taraflara süre verilir. Mirasçılık belgesi ile tespit edilen mirasçılar da davaya dahil edilir.

Tarafların toplanması sağlanmış ise diyecekleri sorulur ve keşif yapılmasına karar verilir.

Keşif günü, dava konusu yerin durumuna göre bilirkişi olabilecek kişiler seçilir. Bilirkişiden dava konusu yerin kıymetini takdir etmesi, aynen taksimin mümkün olup olmadığının tespit edilmesi, aynen taksim mümkün ise taksim projesinin yaptırılması, aynen taksim mümkün değilse ve bu nedenle satış yolu ile ortaklığın giderilmesi gerekiyorsa satış bedelinin ortaklara düşecek oranda yüzde hesabı ile belirlenmesi için keşif yapılır.

Dosyadaki bilgi, belge ve yapılan keşfe göre bilirkişi raporunu düzenler ve mahkemeye sunar.

Mahkemece bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilir ve diyecekleri sorulur. Rapora yapılan itirazlara göre yeniden rapor aldırılabileceği gibi mevcut rapor ile de yetinilebilir

Karar verilir.

Kararda yargılama masraflarının payları oranında paydaşlardan alınması belirtilir. Yani yargılama sırasında masrafları hangi taraf yapmış olursa olsun davanın sonunda bütün paydaşlar bu masraflardan birlikte sorumlu olur.

Vekalet ücreti de maktu olup, kendisini avukat ile temsil ettiren her bir taraf lehine ayrı ayrı maktu vekalet ücretine hükmedilir.

Karar taraflara tebliğ edilir. Tebliğden itibaren 8 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde kesinleşir; kararın temyiz edilmesi halinde ise dosya Yargıtay tarafından incelenir.

Av. Sibel Öztürk

MzA2NTQ3OD-miras-hukuku-mal-paylasimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.