Temel Hak ve Özgürlüklerin İhlal Edildiği İddialarının Öncelikle Genel Yargı Mercilerinde Olağan Kanun Yolları İle Çözüme Kavuşturulması Esastır. Bireysel Başvuru Yoluna, İddia Edilen Hak İhlallerinin Bu Olağan Denetim Mekanizması İçinde Giderilememesi Durumunda Başvurulabilir.

Temel Hak ve Özgürlüklerin İhlal Edildiği İddialarının Öncelikle Genel Yargı Mercilerinde Olağan Kanun Yolları İle Çözüme Kavuşturulması Esastır. Bireysel Başvuru Yoluna, İddia Edilen Hak İhlallerinin Bu Olağan Denetim Mekanizması İçinde Giderilememesi Durumunda Başvurulabilir.

Devam

Tutukluluğu Sırasında Başvuruda Bulunmuş Başvurucunun Tahliye Olmuş Ya Da Hakkında İlk Derece Mahkemesinde Hüküm Kurulmuş İse Bireysel Başvuru Talebi, Hukuka Aykırılığın Tespiti ve Gerekiyorsa Belli Bir Miktar Tazminata Hükmedilmesi İle Sınırlı Kalacaktır. Dolayısı İle Bu Tür İddiaları Bakımından Varsa Başvuru Yolları Denendikten Sonra Bireysel Başvuru Yapılmalıdır.

Tutukluluğu Sırasında Başvuruda Bulunmuş Başvurucunun Tahliye Olmuş Ya Da Hakkında İlk Derece Mahkemesinde Hüküm Kurulmuş İse Bireysel Başvuru Talebi, Hukuka Aykırılığın Tespiti ve Gerekiyorsa Belli Bir Miktar Tazminata Hükmedilmesi İle Sınırlı Kalacaktır. Dolayısı İle Bu Tür İddiaları Bakımından Varsa Başvuru Yolları Denendikten Sonra Bireysel Başvuru Yapılmalıdır.

Devam