Tutukluluğu Sırasında Başvuruda Bulunmuş Başvurucunun Tahliye Olmuş Ya Da Hakkında İlk Derece Mahkemesinde Hüküm Kurulmuş İse Bireysel Başvuru Talebi, Hukuka Aykırılığın Tespiti ve Gerekiyorsa Belli Bir Miktar Tazminata Hükmedilmesi İle Sınırlı Kalacaktır. Dolayısı İle Bu Tür İddiaları Bakımından Varsa Başvuru Yolları Denendikten Sonra Bireysel Başvuru Yapılmalıdır.

Tutukluluğu Sırasında Başvuruda Bulunmuş Başvurucunun Tahliye Olmuş Ya Da Hakkında İlk Derece Mahkemesinde Hüküm Kurulmuş İse Bireysel Başvuru Talebi, Hukuka Aykırılığın Tespiti ve Gerekiyorsa Belli Bir Miktar Tazminata Hükmedilmesi İle Sınırlı Kalacaktır. Dolayısı İle Bu Tür İddiaları Bakımından Varsa Başvuru Yolları Denendikten Sonra Bireysel Başvuru Yapılmalıdır.

Devam