Tag Archives: Bonoda lehtara karşı zamanaşımı süresi

Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımı Süreleri

  • Bonolarda Zamanaşımı Süreleri,
  1. Keşideci ve avaliste karşı zamanşımı süresi vadeden itibaren 3 yıl,
  2. Lehtara karşı 1 yıl,
  3. Ciranta, cirantayı takip ediyorsa 6 aydır.
  • Çeklerde Zamanaşımı Süreleri,