İhtiyati Tedbir Malların Devrinin Engellemesi; İhtiyati Haciz, Haczin Malları Devralana Karşı Da İleri Sürülmesini Amaçlar

Ayni hak iddia ettiği malların üçüncü kişilere devrinin engellenmesi amacı güdüldüğünde ihtiyati tedbir kararı verilmelidir. İhtiyati hacizde mal üzerinde ayni hak iddiası ileri sürülmemekte, malın üçüncü kişiye devrine engel olunmamakta, bunun yerine o malın satış bedelinden karşılanması ve malın devri halinde haczin, devralana karşı da dermeyan edilebilmesi imkanı sağlamaktadır.

Devam