Tutukluluk Halinin Kanuni Süreyi Aştığı İddiası Bireysel Başvuru

Tutukluluk Halinin Kanuni Süreyi Aştığı İddiası ilk derece mahkemesinin tutukluluğa ilişkin verdiği her karara karşı itiraz yolunun tüketilmesinden itibaren 30 gün içerisinde ileri sürülmelidir.

Devam

Tutukluluk Ara Kararlar İle Devam Etmekte İken Tutukluluğa İtiraz Yolları Tüketilerek Tahliyeyi Sağlayabilecek Şekilde Bireysel Başvuruda Bulunulabilir; Ancak Nihai Kararla Verilen Tutukluluk Kararının Hukuka Aykırılığını Tespit İle Yalnızca Tazminata Hükmedilebilir, Bu Halde Nihai Kararınla Verilen Tutukluluğa İtiraz Üzerine Verilen Karar 23.09.2012’ten Sonraki Bir Tarihe İlişkin Olmalıdır. Ceza Yargılamasında İlk Derece Mahkemesinin Kararının 6 Yılda Verilmesi Adil Yargılanma Hakkını İhlal Eder.

Tutukluluk Ara Kararlar İle Devam Etmekte İken Tutukluluğa İtiraz Yolları Tüketilerek Tahliyeyi Sağlayabilecek Şekilde Bireysel Başvuruda Bulunulabilir; Ancak Nihai Kararla Verilen Tutukluluk Kararının Hukuka Aykırılığını Tespit İle Yalnızca Tazminata Hükmedilebilir, Bu Halde Nihai Kararınla Verilen Tutukluluğa İtiraz Üzerine Verilen Karar 23.09.2012’ten Sonraki Bir Tarihe İlişkin Olmalıdır. Ceza Yargılamasında İlk Derece Mahkemesinin Kararının 6 Yılda Verilmesi Adil Yargılanma Hakkını İhlal Eder.

Devam

Tutuklamanın Beş Yılı Aşmasına Rağmen Davanın Karara Çıkmadığı Aşamada Tahliye İstemi (Any m. 19/3 ihlali) İle Bireysel Başvuruda Bulunulabilir. Dava Bu Aşamada Karara Çıksa Dahi Varsa İhlal Tespit Edilir ve Başvuru Kabul Edilir. Bunun İçin Öncelikle Hukuka Aykırılık Nedeniyle Tazminat İsteme Yoluna Gidilmesi Ve Tüketilmesi Gerekli Değildir. Tutuklama Süresinin İsnat Edilen Her Suç İçin Ayrı Ayrı Beş Yıl Olarak Hesap Edilmesi Bireyin Yargılanabileceği Azami Süreyi Belirsiz ve Öngörülemez Bir Şekilde Uzatacağından İhlallere Zemin Hazırlayacak Niteliktedir, Yasanın Derece Mahkemelerince Bu Şekilde Yorumlanması Kabul Edilmez.

Tutuklamanın Beş Yılı Aşmasına Rağmen Davanın Karara Çıkmadığı Aşamada Tahliye İstemi (Any m. 19/3 ihlali) İle Bireysel Başvuruda Bulunulabilir. Dava Bu Aşamada Karara Çıksa Dahi Varsa İhlal Tespit Edilir ve Başvuru Kabul Edilir. Bunun İçin Öncelikle Hukuka Aykırılık Nedeniyle Tazminat İsteme Yoluna Gidilmesi Ve Tüketilmesi Gerekli Değildir. Tutuklama Süresinin İsnat Edilen Her Suç İçin Ayrı Ayrı Beş Yıl Olarak Hesap Edilmesi Bireyin Yargılanabileceği Azami Süreyi Belirsiz ve Öngörülemez Bir Şekilde Uzatacağından İhlallere Zemin Hazırlayacak Niteliktedir, Yasanın Derece Mahkemelerince Bu Şekilde Yorumlanması Kabul Edilmez.

Devam