Senedi Elinde Bulunduran Kendi Hakkı Müteselsil ve Birbirine Bağlı Cirolardan Anlaşıldığı Takdirde Yetkili Hamil Sayılır.

Senedi Elinde Bulunduran Kendi Hakkı Müteselsil ve Birbirine Bağlı Cirolardan Anlaşıldığı Takdirde Yetkili Hamil Sayılır.

Devam

Ciro Silsilesinin İhtiyati Haciz

Ciro Silsilesinin Kopuk Olması veya Ciro İlave Edilmesi İhtiyati Haciz Kararı Verilmesine Engel Değildir

Devam