Tapuda İşyeri Olarak Kayıtlı Bölümde İstediğim İşletmeyi Kuramaz Mıyım?


Tapuda işyeri olarak kayıtlı bağımsız bölüm sahibi iseniz de bu yerde istediğim işletmeyi açabilirim düşüncesine kapılmamanız gereklidir.

Çünkü her ne kadar bağımsız bölümün mülkiyeti size ait olsa da, mülkiyet hakkı sınırsız değildir.

Mülkiyet hakkına dayanarak “işyeri” olarak kayıtlı bulunan bağımsız bölümde istediğiniz işletmeyi açma özgürlüğünüzü kısıtlayan düzenlemelerden biri de “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” ve bu yönetmeliğine dayanak kanunlardır.

Bu yönetmeliğe göre, işyeri sahibi olan kişi bu yerde “umuma açık istirahat ve eğlence yeri” açarken kat maliklerinin kararını almalı ve oyçokluğu ile kabulü sağlamalıdır. 

Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin hangi işletmeleri kapsadığı da bahsedilen yönetmelik ile sınırlamaya gidilmeksizin aşağıdaki şekilde örneklendirilmiştir. 

    • Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri;
    • Gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler;
    • Sinema, kahvehane ve kıraathaneler;
    • Kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri;
    • İnternet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerlerdir.

Buna göre sahibi olduğunuz işyerinde fırın, lokanta, pastane, kahvehane, kıraathane, süthane, imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri, çarşı, sinema, tiyatro, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri yerler açarken bulunduğunuz binanın kat maliklerinin oyçokluğu ile kabul kararını almak zorunluluğunuz bulunmaktadır.

Daha önce bu düzenlemenin  mülkiyet hakkına ve çalışma özgürlüğüne aykırılık teşkil ettiğinden bahis ile iptali için Danıştay’a başvuru yolları kullanılmıştır. Ancak bu konudaki son karar mercii olan  Danıştay İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU 09.07.2009 tarih, 2006/2856 Esas ve 2009/1706 sayılı kararı ile  yönetmeliğin 5. maddesinin (b) fıkrasının kamu güvenliği ve esenliği için getirilmiş bir kural niteliğinde olduğu ve hem Yönetmeliğin dayanağı Kanuna hem de Yönetmeliğin amacına uygun bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Av. Sibel Öztürk

CAFE

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.