Terk Boşanma Davası Terk Eden Eşin Affedildiğini Gösterir

images (4)

(“Terk sebebiyle boşanma davası hakkında herşey” adlı makale için tıklayınız.)

(Terk Boşanma Davası ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası birlikte açılmamalıdır.)

(Terk Boşanma Davası reddi halinde, önceki olaylar nedeniyle terk ihtarı ile terk eden eş hoşgörülmüş sayılacağından evlilik birliğinin yeniden kurulamayacağı düşünülemeyecektir.)

Terk ihtarı çekmek, terk eden eşin önceki kusurlu davranışlarının affedildiğini gösterir.Terk ihtarı çekmek, affettiği anlamına geleceği için şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasında terk eden kusurlu sayılmaz.

(Terk Boşanma Davası Reddi halinde aynı dilekçe ile talep edilen evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası kabul edilemez.)

 

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2005/17098 E.
2005/14730 K.
24.10.2005 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı 11.03.2004 tarihli dilekçesi ile hem terk hem de şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma talep ettiklerini belirtmiştir. Yargılama devam ederken davacı 24.03.2004 tarihinde davalıya ihtar çekerek eve dönmesini istemiştir.Bu ihtar ile davacı koca önceki olayları affetmiş en azından hoşgörü ile karşılamıştır. Bu nedenlerle bu tarihten önceki olaylara dayanılarak boşanmaya karar verilemez. Davacının hem terk hem de şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davalarının reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.10.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.