Terk Dönme Giderinin Terk Eden Eşe Gönderilmesi Gerekir

images (1)

(“Terk sebebiyle boşanma davası hakkında herşey” adlı makale için tıklayınız.)

(Terk dönme giderinin terk eden eşe ödemeli olarak gönderilmesi gereklidir.)

(Terk dönme giderinin gönderilmemesi terk nedeniyle açılan davanın reddine sebep olur.)

(Terk dönme giderinin gönderilmemesi ve terk ihtarının usulüne uygun olarak tebliğ edilmemesi halinde dava reddedilir.)

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2012/22724 E.
2013/8358 K.
27.3.2013 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Mahkemece davacının terk hukuki nedenine dayalı boşanma davası; ortak konuta dönmesi için gerekli giderin davalıya konutta ödemeli olarak gönderilmediği ve ihtar davetiyesinin de usulüne uygun tebliğ edilmediği gerekçesiyle reddedilmiş ise de: davalıya ortak konuta dönmesi için gerekli giderin konutta ödemeli olarak gönderildiği, ihtarın da tebligat Kanununun 21. maddesine uygun olarak tebliğ edildiği, nitekim davalının temyize cevap dilekçesinde bu hususu kabul ettiği anlaşılmaktadır. Bu yönler nazara alınmadan: ihtar davetiyesinin usulsüz tebliğ edildiği ve ortak konuta davalının dönmesi için gerekli gideri de konutta ödemeli yapılmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 27.03.2013 tarihinde karar verildi.

Terk nedeniyle boşanma davası hakkında herşey başlıklı makaleyi okuyabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.