Terk Eden Eşin Dönmemesi- Şiddet Nedeniyle Dönmeme

images (1)(“Terk sebebiyle boşanma davası hakkında herşey” adlı makale için tıklayınız.)

(Terk eden eşin dönmemesi haklı bir nedene dayanıyor ise terk nedeniyle boşanma davası reddedilir. Yargıtay kararı için tıklayınız.)

(Terk eden eşin dönmemesi terk edilen eşin şiddet uygulaması nedeniyle soruşturma başlatılması durumunda haklıdır.)

(Eşin dönmemekte haklı olduğu diğer yargıtay kararları, konutun hastaneye uzak olması, terk eden eşin yaklaşmama konusunda tedbir almış olması, terk İhtarı Öncesi Terk Eden Eşin Dava Açması, Terk eden eşin ayrı yaşamakta haklı olduğu başka bir mahkeme kararı ile belirlenmesi, boşanma davasının müracaata kalması ile açılmamış sayılmasına karar verildiği süre içerisinde )

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2012/4501 E.
2012/7428 K.
28.3.2012 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava terk ( TMK.m. 164 ) hukuki nedenine dayalı olarak açılmıştır. Koca tarafından 15.7.2005 tarihinde ihtar talebinde bulunulmuş, bu ihtar 09.08.2005 tarihinde davalı kadına tebliğ edilmiştir. İhtar tarihinde davalı kadının 16.05.2005 tarihli şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının 2005/380 hazırlık sayılı dosyasında koca hakkında “eşe karşı kasten yaralama” iddiasından dolayı yapılan soruşturmanın devam ettiği anlaşılmaktadır. Taraflar arasında ciddi bir suçlamaya dayalı ceza soruşturması devam ederken kocanın ihtar davetiyesi göndermesi hakkın kötüye kullanılması ( TMK.m.2) niteliğinde olup; ihtar muhatabının böyle bir durumda ihtar davetine uyması beklenemez. Bu durumda davalı kadına bir kusur yüklemez. Bu nedenle Türk Medeni Kanununun 181. maddesi uyarınca mirasçı tarafından kusur tespitine yönelik olarak devam ettirilen davada; “davalı kadının kusuru bulunmadığının tespitine” karar verilmesi gerekirken; yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz olmuş; bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan sebeple BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.03.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.