Terk Eşin Ailesi Üyelerinin Aynı Binada Başka Dairede Oturması

Adsızdsda

(“Terk sebebiyle boşanma davası hakkında herşey” adlı makale için tıklayınız.)

(Terk Eşin Ailesi Üyelerinin Aynı Binada Başka Bir Dairede Oturması Manevi Baskı Olduğunu Göstermez)

(Terk Eşin Ailesi Üyelerinin Aynı Binada Oturması Hakkında Başka Bir Karar)

(Terk Eşin Ailesi Kocanın Kardeşinin Aynı Apartmanda Bulunması Manevi Bağımsızlığı Engellemez. Kadının Eve Dönmemesi İçin Haklı Sebep Değildir.)

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU
2005/2-212 E.
2005/263 K.
13.4.2005 T.

DAVA : Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Sivas Aile Mahkemesince davanın reddine dair verilen 25.3.2004 gün ve 2003/… E, 2004/…. K. sayılı kararın incelenmesi davacı tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 30.6.2004 gün ve …. E, ….  K. sayılı ilamı ile;

(…Toplanan delillerden; eşlerin 2001 yılı Aralık ayından beri ayrı yaşadıkları anlaşılmaktadır. 09.06.2003’te ihtar kaleme alınmış 17.06.2003’te davalıya tebliğ edilmiş, dava ise aradan iki ay geçtikten sonra 16.09.2003’te açılmıştır. Davet edilen G… Mah… 8/6 numaralı evin oturmaya elverişli ve bağımsız olduğu 20.01.2004 tarihli rapor ve tanık sözleri ile sabittir. Aynı binanın başka bir dairesinde kocanın kardeşinin oturması davet edilen evin manevi bağımsızlığını ortadan kaldırmaz. Boşanmaya karar verilebilmesi için Medeni Kanununun 164. maddesinin aradığı koşullar oluşmuştur. Davanın kabulü gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır… )

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Davacının temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine 13.4.2005 gününde, oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.