Terk Eve Dönmeme Hakkı – Tedbir Nafakası Davası

nafaka_glr(“Terk sebebiyle boşanma davası hakkında herşey” adlı makale için tıklayınız.)

(Terk Eve Dönmeme Hakkı, terk eden eşin dava açtığı dava sonucunda lehine tedbir nafakasına hükmedilmiştir. Terk eden eşin ayrı yaşamakta haklı olduğu başka bir mahkeme kararı ile belirlenen dönem içerisinde gönderilen ihtar hukuki sonuç doğurmaz.)

(Terk Eve Dönmeme Hakkı konusunda bir diğer karar terk eden eşin yaklaşmama tedbiri almış olması durumunda da söz konusudur. Yargıtay kararı için tıklayınız. )

 

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2007/15105 E.
2007/13923 K.
22.10.2007 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davalı kadın 04.04.2005 tarihinde Osmaniye 1. Asliye Hukuk mahkemesinde 2005/… esas sayılı nafaka davasını açmış, bu davada ayrı yaşamakta haklı olduğu kabul edilerek, lehine tedbir nafakasına hükmedilmiş ve bu karar kesinleşmiştir.

Davacı koca, davalı kadının ayrı yaşamakta haklı olduğu mahkeme kararı ile belirlenen dönem içerisinde 01.07.2005 tarihinde ihtar isteğinde bulunmuştur. Davalının ayrı yaşamakta haklı olduğu dönemde davacının davalıya gönderdiği ihtar sonuç doğurmaz. Davanın bu sebeple reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.10.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.