Terk Geri Dönmeme – Hastaneye Uzak Konut

556d4bd1bosanma

(“Terk sebebiyle boşanma davası hakkında herşey” adlı makale için tıklayınız.)

(Terk geri dönmeme, eşin hastaneye yakın olmaması nedeniyle eve dönmemekte haklı olduğu- terk davasının reddi gereği)

(Terk geri dönmeme, terk eden eşin hastalığı ile ilgilenmeyen eşine karşı açtığı davanın kabulü gerektiği)

(Eve Dönmeme Hakkı Olması halinde terk davası reddedilir, kadının açtığı şiddetli geçimsizlik davasının esası incelenir. Yargıtay kararı için tıklayınız.)

(Eve Dönmeme Hakkı Olmaması halinde terk davası kabul edilecek ve kadının açtığı şiddetli geçimsizlik davası hakkın kötüye kullanılması olarak görülebilecektir. Yargıtay kararı için tıklayınız.)

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2007/370 E.
2007/12849 K.
28.9.2007 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm her iki dava yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davalı-davacı koca Türk Medeni Kanununun 164. maddesi gereğince terk hukuki sebebine dayalı boşanma davası açmış ve davacı-davalı kadının Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesine dayalı evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle açtığı boşanma davası ile birleştirilmiştir.

1- Davacı-davalı kadının kronik böbrek yetmezliği hastası olduğu, Ereğli’ye 50-60 km. mesafede bulunan ve davalı-davacı kocanın müşterek konut olarak gösterip, davet ettiği Obruk Yaylasından haftada 3 kez diyalize girmek için gelip gitmenin yaşamını tehlikeye sokacağını ileri sürerek dönmediği, davacı-davalı kadının hastalık nedeni ile Obruk Yaylasındaki konuta dönmemekte haklı olduğu anlaşılmıştır. Davalı-davacı kocanın Ereğli merkezde ev açıp kadını davet ettiği ve kadının sebepsiz yere müşterek konuta dönmediğinden bahisle terke dayalı davanın kabulüne karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

2- Davalı-davacı kocanın kadının hastalığı ile ilgilenmediği ve evlilik birliğinin kocanın kusurlu davranışları ile temelinden sarsıldığı tanık beyanlarından anlaşılmasına rağmen davacı-davalı kadının davasının reddine dair verilen karar bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün 1. ve 2. bentlerde açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, sair yönlerin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.09.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.