Terk İhtarı Adresi Eşlerin Birlikte Seçtikleri Konut

aile-konutu-serhi-nasil-konulur_646x340

(“Terk sebebiyle boşanma davası hakkında herşey” adlı makale için tıklayınız.)

(Terk İhtarı Adresi , terk eden dönülmesi istenen adres eşlerin birlikte seçtikleri konut olmalıdır.)

(Terk İhtarı Adresi , hakim müdahalesiyle seçilmiş/belirlenmiş konut da olabilmektedir.)

(Terk İhtarı Adresi , eşlerin birlikte seçtikleri ya da hakim tarafından belirlenmiş konut değil ise, terk eden eş dönmemekte haklıdır.)

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2010/684 E.
2011/2020 K.
9.2.2011 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Eşler oturacakları konutu birlikte seçerler ( TMK m. 186/1 ). Türk Medeni Kanunu’nun 188. maddesindeki koşulların oluşması halinde eşlerden biri konutun seçimine hakim tarafından yetkili kılınabileceği gibi; ortak konut Türk Medeni Kanunu’nun 195. madde gereğince başvuru üzerine bizzat hakim tarafından da belirlenebilir. Türk Medeni Kanunu’nun 164/1. madde gereğince terk ihtarında eşin davet edildiği konutun eşlerin birlikte seçmiş oldukları veya açıklanan hakim müdahalesiyle seçilmiş/belirlenmiş konut olması gerekir. Davacı kocanın terk ihtarında davalıyı davet ettiği Adana’da bulunan konutun yasanın aradığı bu niteliklere sahip ve ortak konut niteliğinde olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle terk ihtarı biçimsel olarak yasaya uygunsa da; davalı kadın ortak konut niteliğinde olmayan eve dönmemekte, ihtar kararına uymamakta haklıdır. Mahkemenin taraflar arasında mevcut tedbir nafakasının arttırımı davası sırasında eve dön ihtarının yapılmasının samimi olmadığı gerekçesi isabetli değilse de; davanın reddine karar verilmiş olması sonucu itibariyle doğru olduğundan; hükmün onanmasına karar verilmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle ( ONANMASINA ), işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 09.02.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Eşin ailesi ile birlikte ikamet ettikleri konuta daveti hakkında karar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.