Terk İhtarı Samimi Olmadığı Eşin Başkası İle Yaşadığı

images

(“Terk sebebiyle boşanma davası hakkında herşey” adlı makale için tıklayınız.)

(Terk İhtarı Samimi olmaması halinde, hukuki sonuç doğurmaz.)

(Terk İhtarı Samimi olması eşin konuta dönmesini ve evlilik birliğinin devamını istenmesini içerir)

(Terk İhtarı Samimi olması ve geçerlilik koşullarını taşıması dava şartıdır.)
İhtar kararı yasaya uygun ve geçerli değilse diğer koşullar incelenmeden salt bu nedenle dava reddedilmeli; ihtar kararının yasaya uygun olması halinde ise, eve haklı sebeple dönmediğini ispat yükünün davalıya ait olduğu da gözetilerek, davanın esasına ilişkin incelemeye geçilmeli davacının ihtar isteğinde samimi olup olmadığı, davalının da ortak konuta dönmemekte haklı olup olmadığı üzerinde durulmalıdır.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2006/11758 E.
2006/18035 K.
20.12.2006 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı kocanın ihtar döneminde `gerçekte amacının evlilik birliğini sürdürmek olmadığını, kendisinin zaten imam nikahı ile başka biri ile birlikte olduğunu` beyan ettiği görülmektedir.

İhtarın hukuki sonuç doğurabilmesi için samimi olması gerekir. Açıklanan sebeplerle davacının ihtar isteğinde samimi olmadığı anlaşılmakla davanın reddi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu kabulü usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Terk İhtarı Samimi Olmalıdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.