Terk Nedeniyle Boşanma Davası Davayı Kabul

tgosp0

(“Terk sebebiyle boşanma davası hakkında herşey” adlı makale için tıklayınız.)

(Terk Nedeniyle Boşanma Davası Davayı Kabul Beyanına dayanılarak anlaşmalı boşanma hükümlerine göre karar verilebilmesi için davanın ıslah edilmesi gereklidir.)

(Terk Nedeniyle Boşanma Davası Davayı Kabul Beyanına dayanılarak anlaşmalı boşanma hükümlerine göre karar verilemez. Terk Nedeniyle Boşanma Kararı verilmeli ya da dava reddedilmelidir.)

(Terk Nedeniyle Boşanma Davası Davayı Kabul Beyanı hukuki sonuç doğurmaz. Bu konuda diğer bir karar için tıklayınız.)

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2008/8710 E.
2009/10983 K.
8.6.2009 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı koca terk hukuki sebebine dayanarak boşanma davası açmış, mahkemece ilk celse davalının davayı kabul beyanına dayanılarak Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesi gereğince tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesi, ancak aynı yasanın 166. maddesine dayanılarak açılmış davalarda gerçekleşebilir. Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesine dayalı açılmış bir dava olmadığı ve usulüne uygun ıslah da bulunmadığı halde, Türk Medeni Kanunu’nun 184/3, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 95/2. maddelerince davalının davayı kabulünün hukuki sonuç doğurmayacağı gözetilmeden boşanmaya karar verilmesi doğru değildir.

Mahkemece taraflara delilleri için süre verilip, bildirdiklerinde toplanarak davanın Türk Medeni Kanunu’nun 164. maddesi çerçevesinde değerlendirilerek sonucu uyarınca karar vermek gerekirken, yazılı şekilde Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesi uyarınca hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenle hükmün ( BOZULMASINA ), temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.06.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.