Tüm Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Olur Mu?

Tüm uyuşmazlıklar arabuluculuk için uygun değildir.

Yasanın m.1 /2 “Bu Kanun, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır. Şu kadar ki, aile içi şiddet iddiasını içeren uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli değildir.” şeklindedir.

Görüldüğü gibi kural tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan uyuşmazlıkların arabuluculuğa elverişli olmasıdır.

Böylece Borçlar ve Ticaret Hukuklarına ilişkin konuların büyük bir kısmı arabuluculuğa elverişlidir.

 

Yine en çok sorulan aşağıdaki soruları kurala göre düşündüğümüzde tablodaki yanıtları vermek gerekmektedir.

uyuşmazlığa elverişli uyuşmazlıklar
uyuşmazlığa elverişli / elverişli olmayan uyuşmazlıklar

Boşanma davalarında arabuluculuk olur mu ? (Hayır)
Alacak davalarında arabuluculuk olur mu? (Evet)
İş davalarında arabuluculuk olur mu? (Evet)
Yabancılık unsuru taşıyan davalarda arabuluculuk olur mu? (Evet)
Velayet davalarında arabuluculuk olur mu ? (Hayır)
Aile içi şiddet içeren davalarda arabuluculuk olur mu? (Hayır)
İflas erteleme davalarında arabuluculuk olur mu ? (Hayır)
Hizmet tespiti davalarında arabuluculuk olur mu ? (Hayır)

Özellikle aile hukuku alanında arabuluculuğun kullanılamaması gerek uluslararası alanda gerek ise uygulamadaki anlaşmalı boşanmaların çokluğuna göre değerlendirildiğinde doğru değildir.

Nitekim Avrupa Birliği Bakanlar Komitesi’nin aile arabuluculuğu hakkındaki tavsiyesinde  aile arabuluculuğuna başvurunun “aile bireyleri arasındaki ilişkiyi daha iyi hale getirilebileceği, var olan uyuşmazlığı azaltabileceği, uzlaşma sağlanmasına neden olabileceği, ebeveynler ve çocuklar arasındaki ilişkinin devamını sağlayabileceği, taraflar ve devletin kendisi için boşanmadan kaynaklanan finansal ve sosyal giderleri azaltabileceği” hükmü mevcuttur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.