Türk Vatandaşı Erkekle Evlenen Ve Türk Vatandaşı Olmayan Kadının Evlilik Öncesi Soyadını Kullanma Talebi

20.04.2014

Mevzuatta evlilik başvurusu ve icrası sırasında kadının evlilik öncesi soyadını kullanmasına cevaz verir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle bu konudaki talepler konusunda mahkemeye başvurmak gerekecektir.

Talebimizi mahkemeye sunduğumuzda,  mahkemece yapılacak iş, öncelikle, hangi yer hukukun tatbik edileceği meselesinin hallidir.

Soyadı düzenlemesi evliliğin genel hükümleri bölümüne dahildir.

Bu nedenle evliliğin genel hükümlerine hangi hukukun uygulanacağının tespiti gerekecektir.

Taraflar ayrı vatandaşlıkta iseler, fakat aynı ülkede mutad meskenleri bulunuyorsa bu müşterek mutad meskenleri hukuku; bu mevcut değilse Türk hukuku evlenmenin genel hükümlerine uygulanır.
Bu düzenlemeye göre tarafların müşterek yerleşik ikameti bulunması halinde o yerin hukuku, kadının evlilik öncesi soyadını tek başına kullanmasına cevaz veriyor ise bu sağlanabilecektir.

Eğer tarafların müşterek yerleşik ikameti bulunmuyor ise Türk hukuku uygulanacaktır. Bu konuda daha önce yazdığım makale ve uygulamada kabul edilmiş talepten anlaşılacağı üzere kadın evlilik öncesi soyadını tek başına kullanabilecektir.

 

images (1)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.