Yetkisizlik İtirazı İle İlgili Genel Bilgiler

  • Yetki itirazı 5 gün içerisinde yapılmalıdır.

Kambiyo takiplerine ilişkin ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren (tebligatın yapıldığı gün sayılmaksızın) 5 gün içerisinde icra mahkemesine yetki itirazında bulunulmalıdır. Bu sürenin son günü hafta sonu veya resmi tatil gününe rastlarsa süre, tatili takip eden günde sona erer.

  • İhtiyati haciz kararına dayalı takiplerde, ihtiyati haciz kararını veren yargı çevresindeki icra dairesi yetkilidir.

İhtiyati haciz kararına dayalı takipte, ihtiyati haciz kararını veren yargı çevresindeki icra dairesi de yetkili hale gelir. Sonradan ihtiyati haciz kararının kaldırılmış olması icra müdürlüğünü yetkisiz hale getirmez. 

Bu halde icra müdürlüğünün yetkisi  itiraz edilebilmesi için ihtiyati haciz kararına da yetkisizlik itirazında bulunulmuş olmalıdır.

  • Yetki İtirazında bulunurken yetkili yer gösterilmelidir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Yetki itirazının ileri sürülmesi

MADDE 19- (1) Yetkinin kesin olduğu davalarda, mahkeme yetkili olup olmadığını, davanın sonuna kadar kendiliğinden araştırmak zorundadır; taraflar da mahkemenin yetkisiz olduğunu her zaman ileri sürebilir.

(2) Yetkinin kesin olmadığı davalarda, yetki itirazının, cevap dilekçesinde ileri sürülmesi gerekir. Yetki itirazında bulunan taraf, yetkili mahkemeyi; birden fazla yetkili mahkeme varsa seçtiği mahkemeyi bildirir. Aksi takdirde yetki itirazı dikkate alınmaz.

(3) Mahkeme, yetkisizlik kararında yetkili mahkemeyi de gösterir.

(4) Yetkinin kesin olmadığı davalarda, davalı, süresi içinde ve usulüne uygun olarak yetki itirazında bulunmazsa, davanın açıldığı mahkeme yetkili hâle gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.