Yurt Dışı Hizmetlerinin Borçlanılması

      Yurt Dışı Hizmetlerinin borçlanılması ile ilgili olarak 08.05.1985 tarihli ve 3201 Sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlik Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun kabul edilmiştir.

            Böylece yurt dışında geçen hizmetlerin borçlanılması hakkı, borçlanma yapacak kişilerin çalışmış oldukları ülke ile ülkemiz arasında ikili veya çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın tanınmıştır.

BORÇLANMA KOŞULLARI

1 – Türk Vatandaşı Olmak;

2 – Müracaatın Yurt Dışı Çalışma Süreleri için yapılması;

3 – Talebin yurt dışında geçen 18 yaş sonrası süreler için yapılmış olması;

4 – Borçlanılacak süreler için ülkemizde sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması;

5 – Borçlanma talebinde bulunulmalıdır.

YARARLANMA KOŞULLARI

1 – 08.05.2008 tarihinden sonra yapılan borçlanma başvurularında tahakkuk ettirilen prim borcunun tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde ödenmesi gerekir.

2 – 08.05.2008 tarihinden önce yurtdışı borçlanma başvurusunda bulunanlardan; borç tahakkuku ile ilgili işlemleri devam edenler, borç tahakkuku yapılmış olanlar ve tahakkuk ettirilen borçlarının tamamını ödemeyenler borçlarını günlüğü 3,5-USD üzerinden ödeyebilirler. Bu borçların ödenmesinde süre şartı bulunmadığından 08.05.2008 tarihinden sonra yapılan ödemeler geçerli sayılır.

3 – Aylığın bağlanacağı sırada yurda kesin dönüş yapılmalıdır.

BORÇLANMANIN SONUÇLARI

1- Yaşlılık aylığına hak kazanmanın hesaplanmasında 5510 sayılı kanun hükümleri dikkate alınacaktır.

2 – Ülkemizde sosyal güvenlik kuruluşlarına tabii çalışması olmayan kişilerin sigortalılık başlangıç tarihi, borçlarını tamamen ödedikleri tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye gidilerek bulunan tarih sayılmaktadır.

3- Eğer kişinin ülkemizde sigorta kaydı varsa borçlanma talep tarihindeki en son sahip olduğu statü esas alınarak, borçlanılan günler de o statüden borçlanılmış olacaktır.

AYLIĞIN KESİLMESİ

1 – Kişinin yeniden çalışması halinde aylık ödemesi durdurulmaktadır.

Ancak yeni çalışma ülkemizde ise ve kişinin sigortalılığı 5510 sayılı kanundan önce başlamışsa, talebi halinde, SGDP ödemek yoluyla aylığı kesilmeden çalışabilecektir.

2 – Kişinin sosyal yardım ödeneği alması da aylık ödemesinin durdurulmasına neden olmaktadır.

Av. Sibel Öztürk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.