Zina Boşanma Sebebidir.

Öncelikle zina eyleminin hukuken ne olduğunu hatırlamak için “Zina Nedir” başlıklı yazımı, zinanın ispatının nasıl gerçekleştirilebileceğine dair “Zina Nasıl İspat Edilir” başlıklı yazımı okumanızı tavsiye ederim.

Medeni hukuk anlamında zina nedir, hukuki niteliği nasıldır?

Zina, yasada özel olarak düzenlenmiş bir boşanma sebebidir. Bugün boşanmış olan kimselere nedenini sorduğunuzda, çoğu “şiddetli geçimsizlik” diyecektir. Hukuken evlilik birliğinin temelinden sarsılması dediğimiz şiddetli geçimsizlik, genel boşanma sebebidir. Aslında zina gerçekleşmiş bir evlilikte şiddetli geçimsizlik başlayacaktır. Bu anlamda zina aynı zamanda genel bir boşanma sebebi de olacaktır. Boşanma davası açan kişinin zina veya şiddetli geçimsizlik  sebebine dayanmış olması yargılama sırasında hakimin takdir yetkisinin olup olmaması bakımından fark yaratmaktadır. Zina mutlak boşanma sebebidir. Hakim zinanın ispatlanmasından sonra ayrıca diğer eş için ortak hayatın çekilmez hale gelip gelmediğini araştırmayacak, tarafları boşayacaktır.

Eşi zina eylemini gerçekleştirmiş olan kişi, zinayı öğrenmesinden itibaren 6 ay ve herhalde eylemin gerçekleşmesinden itibaren 5 yıl içerisinde zina sebebine dayanarak boşanma davası açabilir, aksi halde dava hakkı düşer. Zina devam etmekte olduğu sürece dava açılabilir.

Her nasılsa zina yaşanmasına rağmen zina nedeniyle boşanma davası açılmasının mümkün olmaması yani zina yapan eşin affedilmesi veya sürelerin geçmiş olması hallerinde genel boşanma sebebi olan evlilik birliğinin sarsılması nedenine dayanılabilir. Zira dava dilekçesinde birden fazla boşanma sebebi ile talepte bulunulabilir. 

Zina yapan eş de boşanmak isteyebilir. Zira onun açısından da, kendi daha fazla kusurlu olsa dahi, evlilik birliği çekilmez hale gelmiş olabilir. Ancak bu halde davanın kabul edilebilmesi için karşı tarafın az da olsa kusurlu bulunması gereklidir.

Yine iki eş de karşılıklı dava açabilir. Bu halde birlikte görülecek bu davalarda, her iki tarafın açmış olduğu dava hakkında da karar verilmesi gerekecektir. Bu davalardan biri genel biri özel boşanma nedenine dayanması halinde, özel boşanma sebebine göre karar verilecektir.

Av. Sibel Öztürk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.