Zina Boşanma Sebebi İle Boşanma Kararından Sonra Dava Açmak

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2003/1623 E.
2003/5038 K.
7.4.2003 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Kadın 5.6.2001 tarihinde kocanın açtığı boşanma davası ile ilgili hüküm kesinleşmeden önce birliğin temelinden sarsılması ve zina nedeniyle boşanma davası açmıştır. Her dava açıldığı tarihe göre değerlendirilir. Boşanma davası, kocanın açtığı ve 26.03.2002 tarihinde kesinleşen boşanma hükmü ile konusuz kalmış ise de, fer’i istekler ve yargılama giderleri yönünden davaya devamla inceleme yapılmalıdır. Bu nedenle kadının açtığı boşanma davası dışındaki talepleriyle ilgili olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekirken davanın tümden konusuz kaldığı gerekçe gösterilerek yanlış değerlendirme sonucu reddi ve yargılama giderlerinin davacıya yüklenmesi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 07.04.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

davanın konusuz kalması - zina

(Zina boşanma sebebi ile boşanma kararı verilmesinden sonra dava açılması.)
(Zina boşanma sebebi ile boşanma davasının boşanma açısından konusuz kalması)
(Zina boşanma sebebi ile açılan ve boşanma kararı yönünden konusuz kalan davaya feriler ve yargılama giderleri bakımından devam edilmesi)

 

 

Zina boşanma sebebi ile ilgili, boşanma davasında karşılaşılabilecek tüm hususlara dair Zina Nedir – Boşanma Sebebi Zina  makalesi ilgilidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.