Zina Yapmak, Boşanma Davasından Sonra Başka Biriyle Düğün Yapmak

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2005/832 E.
2005/2668 K.
23.2.2005 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı tanıklarının beyanlarından, davacı kadının daha önce açtığı davadan feragatından sonra davalı kocanın bir başka kadınla düğün yaparak evlendiği ve onunla birlikte yaşadığı anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 161. madde koşulları oluşmuştur. Davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

zina evli kişi düğün
Evli İken Başkası İle Düğün

( zina yapmak?)

(Evli kişinin başka bir kişi ile düğün yapması- zina yapmak?)
(Yargıtay kararlarına göre zina yapmak?)

 

Yargıtay’ın zina yapmak ile ilgili eve başkasını alan eş ile ilgili kararı , mesajlaşma ile ilgili kararı, başka bir iki ile birlikte yaşayan eş ile ilgili kararı, asistanı ile ilişkisini inkar etmeyen koca ile ilgili kararı, başkasından olan çocuğu tanıyarak nüfusuna geçiren koca ile ilgili kararı

Zina nedir ? Zina boşanma sebebi ile ilgili, boşanma davasında karşılaşılabilecek tüm hususlara dair Zina Nedir – Boşanma Sebebi Zina  makalesini okuyunuz.

Zina evli bir kişinin eşinden başka bir kişiyle cinsel ilişkide bulunmasıdır. Hukuken mesajlaşma, flört etme, öpüşme, sarılma zina değildir.

O halde zina nedir? Tamamlanmış cinsel ilişkidir. Her sadakatsiz davranış zina değildir.

Zina nedir, sorusunun cevabının yanında, zinanın ispatı nasıl olacaktır soru da önemlidir. Zira kişilerin cinsel birliktelik yaşadıklarını, tam anlamıyla bilmek çoğu zaman mümkün değildir. Bu nedenle ispat her türlü delille sağlanabilir ve eşin zina yaptığına dair kuvvetli ve inandırıcı belirtiler varsa hakim bunları takdir ederek, zinanın gerçekleştiği sonucuna varabilir.” (makaleden bir kısım)

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.