İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Teminat Senedi İhtiyati Haciz

Bononun Teminat Senedi Olarak Verilmiş Olması İhtiyati Haciz Kararı Verilmesine Engel Değildir. Bononun Kambiyo Senedi Niteliği Devam Etmektedir. Ayrıca Bu husus İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Sebeplerinden Değildir.te

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2012/3409 E.
2012/6013 K.
13.4.2012 T.

KARAR : İhtiyati haciz kararına itiraz eden vekili, ihtiyati hacze konu bononun teminat senedi olarak verildiğini, bu sebeple ihtiyati haciz kararı verilmesinin yasal olmadığını ileri sürerek, ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep etmiştir. İhtiyati haciz talep eden alacaklı vekili, itirazın reddini istemiştir. Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, teminat senedinin kayıtsız şartsız ödeme vaadi içermediğinden ihtiyati haciz kararı verilmesinin İ.İ.K.257/ilk maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle itirazın kabulüyle ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verilmiştir. Kararı, alacaklı vekili temyiz etmiştir. Uyuşmazlık, ihtiyati haciz kararına itiraza ilişkindir. Mahkemece, talebin dayanağı olan bononun teminat senedi olduğundan kayıtsız şartsız bir bedelin ödenmesi vaadini içermediği gerekçesiyle itirazın kabulüyle ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmiştir. Oysa, bir bononun teminat amacıyla verilmiş olmasının onun kambiyo senedi niteliğini ortadan kaldıran bir etkisi bulunmamaktadır. Bu durumda mahkemece, İ.İ.K.nun 265. maddesinde açıkça düzenlenmiş olan ihtiyati haciz kararına itiraz sebepleri bulunmadığından itirazın reddine karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi yerinde görülmediğinden kararın bu sebeple bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, ihtiyati haciz isteyen vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün, ihtiyati haciz isteyen yararına BOZULMASINA, ödenen temyiz peşin harcın istemi halinde temyiz edene iadesine, 13.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir