İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Boşanma Davasında Delil Elde Etmek İçin Casus Yazılım Yükleme İle Kişisel Verilerin İhlali

Boşanma davasında delil elde etmek için casus yazılım yükleme eyleminin cezai anlamda suç teşkil edip etmediği hususunda; verilerine erişilen eşin özel hayatın gizliliği, haberleşme hürriyeti, kişisel verilerin korunmasını isteme hakları ile diğer eşin başka yollarla delil elde etmesinin imkansız olduğu, bu verilerin eşlerin birbirlerinin erişimine rıza gösterdiği,  bilgilerin ortak erişime açık olduğu ve  özel hayatı üzerindeki etkilerinin sınırlı olduğu iddialarının tartışılarak sonuca gidildiği görülmektedir.

Anayasa mahkemesi’nin 7/9/2021 tarihli kararında, verilerine erişilen eşin cezalandırma isteği ile ilgili yerel mahkeme ve Bölge adliye mahkemesince, kayıtların boşanma davasına delil olarak sunma dışında başka suçlara vücut verecek şekilde bilerek ve isteyerek basın, yayın, internet yolu ile veya başkaca herhangi bir yolla yayıp ifşa etmemesi nedeniyle suç işleme kastının olmadığı gerekçesi ile beraat kararı verilmesinin bireysel başvuruya konu olduğu anlaşılmıştır.

Bireysel başvuruya konu olayda eş, telefona yüklenen casus yazılım aracılığıyla konuşma ve mesaj kayıtları, fotoğrafları, videoları, e-devlet ve bankacılık şifreleri gibi tüm kişisel verilerine ulaşıldığını, bunun çıktılarının da boşanma davasına delil olarak sunulduğunu iddia etmiştir.

Anayasa mahkemesi ise konumu gereği, başvuruyu; yeterli güvencelerin sunulduğu bir cezai takibatın yürütülüp yürütülmediği, soruşturmanın bağımsız, özenli, süratli, etkili şekilde yapılıp yapılmadığı ve ulaşılan sonuçların temel hakların içerdiği güvenceleri koruyacak şekilde ilgili ve yeterli gerekçelerle açıklanıp açıklanmadığı hususlarında değerlendirmiştir.

Başvurucu, yeniden yargılama yapılmasına ve 1.000.000 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi talebinde bulunmuştur

Neticede ise başvurucunun özel yaşamının gizli alanına dahil önemli bir unsur olan telefonuna yazılım programı yüklenerek ulaşılan kişisel verilerin elde ediliş şekline, kapsamına ve kişisel verilere ulaşma amacının meşru olup olmadığına yönelik olarak derece mahkemelerince bir değerlendirme yapılmamış olmasını ihlal olarak kabul etmiştir.

Anayasa mahkemesi kişisel verilerin elde ele geçirme fiili içerisinde ifşasının yazılı olmadığı halde, ifşa edilmemiş olmasının beraat gerekçesi yapılmasını da kabul etmemiştir. Dolayısıyla  devletin anayasal hakları güvence altına alacak şekilde etkili bir yargısal sistem kurma yükümlülüğüne uygun hareket etmediğine hükmetmiştir.

Dosyayı yeniden yargılama için yerel mahkemeye göndermiş,  ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılamanın yeterli bir giderim sağlayacağı kararı ile tazminat talebinin reddine hükmedilmiştir.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir