İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “İhalenin Feshi İhale Bedeli Nema”

İhalenin Feshi İhale Bedelinin Nemasının Kime Ödeneceği Limit İpoteği

İhalenin feshi talebinin kabulü halinde nemalandırılmış bu satış bedeli ihale alıcısına, reddi halinde ise alacaklıya ödenir.     12. Hukuk Dairesi         2021/5067 E.  ,  2021/10173 K. “İçtihat…