İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Çekin İbraz Edilmemesi İhtiyati Haciz

Çekin Arkasının Yazdırılmaması Halinde Yetkili Yer Alacaklının İkametgah Yer Mahkemesidir. Çekin Arkasının Yazdırılmamış Olması veya Ödememe Protestosu Bulunması İhtiyati Haciz Kararı Verilmesine Engel DeğildirÇek

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/9608 E.
2013/13086 K.
24.6.2013 T.

KARAR : İhtiyati hacze itiraz eden vekili, ihtiyati haciz talep eden tarafından müvekkilleri hakkında 145,914,93 TL’lik 10.10.2011 keşide tarihli çek sebebiyle ihtiyati haciz talep edildiğini ve mahkemece iş bu talebin kabul edildiğini, ancak, isteme konu çekin arkasının yazılmamış olduğunu, bu sebeple kambiyo senedi vasfında bulunmadığını ve çekin keşide yerinin Ceyhan olduğu için mahkemenin yetkili bulunmadığını ileri sürerek ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.

İhtiyati haciz isteyen vekili, yapılan itirazın yersiz olduğunu savunarak itirazın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, çekin muhatap bankaya ibraz edilmediği, bu sebeple çekin kambiyo niteliği vasfını taşımadığı, bu haliyle para borcu söz konusu olduğu ve B.K. 73’e göre alacaklının kendi ikametgahında takip başlatabileceği gerekçesiyle yetki itirazının reddine, ancak çek borçlarına karşı ihtiyati haciz istenebilmesi için çekin üzerinde süresinde ibraz edildiği halde ödenmediğini gösteren tarihli bir beyanın bulunması veya alacaklının ödememe protestosu çekmiş olması gerektiği, somut olayda bu şartların yerine getirilmediği gerekçesiyle 23.2.2012 tarih 2012/…D.İş esas 2012/…değişik iş karar numaralı ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Kararı ihtiyati haciz isteyen vekili temyiz etmiştir.

Talep ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına dair olup, mahkemece, çek borçlarına karşı ihtiyati haciz istenebilmesi için çekin üzerinde süresinde ibraz edildiği halde ödenmediğini gösteren tarihli bir beyanın bulunması veya alacaklının ödememe protestosu çekmiş olması gerektiği, somut olayda bunların gerçekleşmediği gerekçesiyle ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Ancak, İ.İ.K.265’de ihtiyati hacze itiraz hükme bağlanmış itiraz nedenleri belirtilmiş olup, mahkeme gerekçesinde belirtilen hususlar sayılmamıştır. Çekin arkasının yazılı olmaması veya bir ödememe protestosu bulanmaması menfi tespit davasında ileri sürülebilse de ihtiyati haciz kararı verilmesine engel değildir. Bu sebeple mahkemece ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmesi doğru görülmemiş kararın bu sebeple bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeple ihtiyati haciz isteyen vekilinin temyiz itirazının kabulüyle kararın yukarda yazılı sebeple ihtiyati haciz isteyen yararına BOZULMASINA, ödenen temyiz peşin harcın istemi halinde temyiz edene iadesine, 24.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir