İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ciro Silsilesinin İhtiyati Haciz

Ciro Silsilesinin Kopuk Olması veya Ciro İlave Edilmesi İhtiyati Haciz Kararı Verilmesine Engel Değildircş

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ
2007/9450 E.
2007/9293 K.
26.10.2007 T.

DAVA : Taraflar arasındaki ihtiyati hacze itiraz talebinin incelenmesi sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı talebin reddine yönelik olarak verilen kararın süresi içinde itiraz eden vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : İhtiyati haciz isteyen S. B. vekili, 10.03.2007 tarih ve 136.900.00.YTL ile 30/3/2007 tarih ve 110.000.00.YTL meblağlı çeklere istinaden ihtiyati haciz isteminde bulunmuş, mahkemece talep uygun görülerek ihtiyati haciz kararı verilmiştir.

İhtiyati hacze itiraz eden … Ltd. Şirketi vekili, ciro silsilesinin kopuk olduğunu, menfi tespit davası açıldığını, teminat miktarının yeterli olmadığını, haczedilen fidanların telef olacağını belirterek ihtiyati hacze itiraz etmiştir.

Mahkemece, ihtiyati haciz kararı verilirken takdir edilen %30 teminatın yeterli olduğu, ciro silsilesinin kopuk olması veya daha sonra ciro ilave edilmesine ilişkin iddialarla temel ilişkiden kaynaklanan diğer itirazların İcra ve İflâs Kanunu’nun 265’inci maddesinde sınırlı olarak sayılan itiraz sebeplerinden olmadığı gerekçesiyle ihtiyati hacze itirazın reddine karar verilmiş, ihtiyati hacze itiraz eden vekili tarafından karar temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, itiraz eden vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 26.10.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir