İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Rücuen Tazminat Talebi İhtiyati Haciz

Haksız Fiili İle Zarar Veren Kişiden Rücuen Tazminat Talebi Konusunda İhtiyati Haciz Kararı Verilmelidir

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ
2013/1118 E.
2013/1400 K.
12.2.2013 T.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sırasında; kararda yazılı nedenlerden dolayı ihtiyati haciz isteminin reddine dair verilen ara kararın süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkiline zorunlu mali sorumluluk sigortası ile sigortalı aracı sürücü belgesi olmaksızın kullanan kişinin kusurlu hareketi ile meydana gelen kazada ölen yolcunun mirascısına davacının 17.295 TL destek tazminatı ödediğini, davacının rücu hakkı gereği işleten olan davalı aleyhine açtığı asıl rücu davasında araç üzerine ihtiyati haciz kararı da konmasını istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davacının alacaklı olup olmadığının ve ayrıca borcun muacceliyet şartının yargılamayı gerektirmesinden dolayı İİK 257. maddesindeki şartlar oluşmadığı gerekçesi ile ihtiyati haciz isteminin reddine karar verilmiş, ara karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava dilekçesine ekli belgelerden davalı sigortalıya ait motorsikletin ehliyetsiz sürücü F. İ.’nin idaresinde iken gerçekleşen trafik kazası sonucu sürücü ile yolcu G. V.’nin öldüğü, Manisa C.Başsavcılığına ibraz edilen 27.6.2011 havale tarihli bilirkişi raporu ile sürücü F. İ.’nin asli, dava dışı sürücünün tali kusurlu olduğunun bildirildiği, Manisa 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 2011/…..Esas ve karar sayılı dosyasının yargılaması sırasında Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen rapor ile motosiklet sürücüsü F. İ.’nin asli kusurlu olup diğer sürücü/sanık N. K.’nin kusursuz olduğunun belirtildiği ve sanığın olayda kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildiği, davacı tarafından G. V.’nin mirasçısının talebi üzerine tazminat raporu düzenlettirilerek hasar ödeme onay föyü düzenlendiği görülmüştür.

İcra İflas Kanunu’nun 257. maddesi uyarınca, rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklariyle diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir.

İİK.nın 258/1 maddesine göre İhtiyati Haciz kararı verilebilmesi için mahkemenin alacağın varlığı hakkında kanaat edinmiş olması yeterlidir. Mahkemenin alacağın varlığına kanaat getirmesinden anlaşılması gereken alacağın usul hukuku kurallarına göre kesin bir şekilde isbat edilmesi değildir.

Davacı tarafından yetersiz ehliyetle araç kullanılması nedeniyle trafik sigortası genel şartlarının B.4/c maddesi uyarınca 3. Kişiye ödenen tazminatın sigortalıdan tahsili istenmiş olup yukarıda belirtilen belgeler de nazara alındığında sürücünün kusurlu olması halinde rücu şartlarının gerçekleşebileceği kuvvetle muhtemeldir.

Bu nedenle talebin kabulü gerekirken aksi düşünce ile yazılı şekilde talebin reddine karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 12.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir