İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Hesap Kat Tebliğ Edilmemesi İhtiyati Haciz

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/2667 E.
2013/4610 K.
11.3.2013 T.

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, müvekkilinin karşı taraftan alacağı bulunduğunu, borcun vadesinde ödemediğini, rehinle de temin edilmediğini ileri sürerek borçluların borca yeterli miktarda menkul ve gayrimenkul malları ile 3. şahıslardaki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczini istemiştir.

Mahkemece, borçlulardan M.S. Ş.’ye hesap kat ihtarı tebliğ edilmediğinden bu borçlu yönünden ihtiyati haciz talebinin reddine, genel kredi sözleşmelerinde yazılı borcun ödendiğine veya rehinle temin olunduğuna dair bir kayda rastlanmadığından diğer borçlular, yönünden ihtiyati haciz talebinin kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, ihtiyati haciz isteyen vekili temyiz etmiştir.

Dava, İİK’nın 257. maddesi gereğince talep edilen ihtiyati haciz istemine dair olup, mahkemece borçlulardan M. S. Ş.’ye kat ihtarının tebliğ edilmediği gerekçesi ile ihtiyati haciz istemi reddedilmiştir. Taraflar arasındaki genel kredi sözleşmesinin 9. maddesinde hesabın kat’ı ile birlikte alacağın muaccel olacağı düzelenmiş olup ayrıca ihtar tebliği aranmamıştır. Ayrıca davaya konu alacak iki ayrı sözleşmeden kaynaklanmakta olup bu sözleşmelerin birinde yazılı olan adrese temerrüt ihtarı gönderilmiş fakat borçlunun adresten ayrılmış olması sebebiyle bila tebliğ iade edilmiştir. Bu durumda sözleşmenin bu hükmünün İİK’nın 257/1. maddesi kapsamında tartışılarak oluşulacak sonuç çerçevesinde karar vermek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış bozmayı gerektirmiştir

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, ihtiyati haciz isteyen vekilinin temyiz itirazının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, ödenen temyiz peşin harcın istemi halinde temyiz eden ihtiyati haciz isteyene ( alacaklı ) iadesine, 11.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir