İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Borç Miktarının Düşük Olması İhtiyati Haciz

Borç Miktarının Düşük Olduğu Her Halükarda Tahsil Edilebileceği İddiası Dinlenmez. İhtiyati Haciz İstenebilmesi İçin Alacağın Vadesinin Gelmesi ve Rehinle Temin Edilmemiş Olması Yeterlidir

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/9887 E.
2013/14511 K.
9.7.2013 T.

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, müvekkilinin lehdarı olduğu 28.02.2013 keşide tarihli 5.097,00 TL meblağlı çekin keşideci borçlu tarafından ödenmediğini ileri sürerek, ihtiyati haciz kararı verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, ihtiyati haciz talep edenin iddialarını tevsik eder tarzda somut belge ibraz etmediği, iddiaların soyut olduğu, borçlunun şirket olup, her halükarda icra takibi yolu ile de tahsil cihetine gidilebileceği, ihtiyati haciz koşulları oluşmadığı gerekçesiyle, ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmiştir.

Kararı, ihtiyati haciz isteyen ( alacaklı ) vekili temyiz etmiştir.

Talep, ihtiyati haciz istemine ilişkin olup, mahkemece ihtiyati haciz isteminin reddine karar verilmiştir. İİK’nın 257.maddesinde ihtiyati haciz talep edilebilmesinin koşulları sayılmıştır. İİK’nın 257 maddesine göre, ihtiyati haciz istenebilmesi için alacağın vadesinin gelmesi ve rehinle temin edilmemiş olması yeterli olup, tam ispat gerekmeyip yaklaşık ispat yeterli olduğu gibi, borçlunun gerçek kişi veya tüzel kişi olması şeklinde bir ayrım da söz konusu değildir. Somut olayda, ihtiyati haciz isteyen vekili alacağına konu çeki ibraz ettiğine göre, mahkemece iddiaları tevsik edici belge bulunmadığı ve borçlunun şirket olup her halükarda icra takibi yoluyla tahsil cihetine gidilebileceği ve ihtiyati haciz koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle istemin reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle ihtiyati haciz isteyen vekilinin temyiz itirazının kabulü ile kararın ihtiyati haciz isteyen yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 09.07.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir