İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Duruşmalı Olarak İncelenir

YARGITAY  11. HUKUK DAİRESİ
2013/556 E.
2013/1816 K.
4.2.2013 T.

KARAR : İhtiyati hacze itiraz eden vekili, takibe konu çekin keşide yerinin Yalova olduğunu, ihtiyati haciz kararının yetkisiz mahkemeden alındığını ileri sürerek, kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

Mahkemece, dosya üzerinden tarafları davet etmeksizin, çekte muhatap bankanın bulunduğu yer ile keşide yerinin Yalova olduğu, borçlunun yetkiye itirazının yerinde bulunduğu gerekçesiyle, ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Kararı, ihtiyati haciz isteyen vekili temyiz etmiştir.

1-İİK’nın 265/4. maddesi uyarınca ihtiyati haciz kararına itiraz üzerine mahkeme her iki tarafı davet edip gelenleri dinledikten sonra, itirazı varit görürse kararını değiştirebilir ya da kaldırabilir. Somut uyuşmazlıkta, bu madde hükmüne aykırı olarak dosya üzerinden itirazın değerlendirilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

2-Bozma sebep ve şekline göre ihtiyati haciz isteyen vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) nolu bentte açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, ( 2 ) nolu bentte açıklanan nedenlerle ihtiyati haciz isteyen vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 04.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir