İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Düşük Bedel İhtiyati Haciz

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/10516 E.
2013/14111 K.
3.7.2013 T.

KARAR : İhtiyati haciz talep eden vekili, borçlu tarafından keşide edilen 4.000 TL bedelli çekin karşılıksız çıktığını, bankanın sorumlu olduğu miktar olan 1.045 TL’nin tahsil edildiğini ileri sürerek, 2.955 TL üzerinden ihtiyati haciz kararı verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia ve tüm dosya kapsamına göre, alacak miktarı bakımından günümüz ekonomik koşulları da dikkate alınarak talebin yasal koşullara uygun olmadığı gerekçesiyle, talebin reddine karar verilmiştir.

Kararı, alacaklı vekili temyiz etmiştir.

Talep ihtiyati haciz istemine ilişkindir.

Alacaklı vekili, müvekkilinin borçlu tarafından keşide edilen çekin karşılıksız çıktığını ileri sürerek, borçlunun mal ve alacakları üzerine ihtiyati haciz kararı verilmesi isteminde bulunmuş, mahkemece, değinilen gerekçe ile talebin reddine karar verilmiştir.

İhtiyati haciz kurumuna ilişkin detaylı düzenlemelere 2004 sayılı İİK’nın 257 ve devamı maddelerinde yer verilmiş olup, bu kapsamda, hangi hallerde ihtiyati haciz kararı verilebileceği genel ifadelerle belirlenmiş ve bunun dışında herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir. Nitekim değinilen yasa maddeleri kapsamında isteme konu olan miktara ilişkin bir düzenleme olmadığı açık olup, mahkemece yasada bu yönde bir engel olmamasına karşın talebin yasal koşullara uygun olmadığından bahsedilerek, reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın ihtiyati haciz isteyen alacaklı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden alacaklıya iadesine, 03.07.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir