İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İrade Sakatlığı Tahliye Taahhüdü

11 – irade sakatlığı

 

Kiraya ilişkin hükümler arasında irade sakatlığı nedeniyle tahliye taahhü-
dünün geçersizliğinin ileri sürülmesine dair özel bir hüküm bulunmadığından
kiracı tarafından Türk Borçlar Kanunu’nun 30-39. maddelerindeki hükümler
uyarınca irade sakatlığının ileri sürülmesi gerekmektedir49. Türk Borçlar Kanunu’nun
39. maddesinde “Yanılma veya aldatma sebebiyle ya da korkutulma
sonucunda sözleşme yapan taraf, yanılma veya aldatmayı öğrendiği ya da korkutmanın
etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak bir yıl içinde sözleşme
ile bağlı olmadığını bildirmez veya verdiği şeyi geri istemezse, sözleşmeyi
onamış sayılır.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca yanılma, aldatma
ve korkutma ile iradesi sakat olan kiracının iptal edebilme hakkı düzelebilir hü-
kümsüzlük anlamında bir iptal hakkı olarak açıklanabilir50.

 

İradesi sakat olan kiracı bu
süre içerisinde iptal beyanını ileri sürer ise sözleşme ilişkisi kesin hükümsüz
olur. Kiracı, kendisine tanınan bir yıllık süre içerisinde iptal beyanını ileri sürmez
ya da icazet verir ise, söz konusu iptal hakkının kullanılabilmesine imkan
yoktur. İptal hakkı yenilik doğuran bir haktır ve iradesi sakatlanan tarafından
karşı tarafa yöneltilen tek taraflı bir irade beyanı ile kullanılır

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir