30.11.2021 Tarihinden İtibaren İstihkak İddialı Hacizlerde Muhafaza Yapılamayacak

30.11.2021 tarihinden önce haciz mahallinde istihkak iddiası oluştuğunda, memur tarafından muhafaza kararı için yapılan değerlendirme esasları ile 30.11.2021 tarihinden sonra ise yapılacak kriterler değişmiştir.

Bir cevap yazın