İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İşyerinin Kamera İle İzlenmesinin İşçinin Kişilik Hakkının İhlal Eder

Kişisel verilerin işlenmesi istisna, işlenmemesi kuraldır.

İşçilerin görüntü ve ses kayıtları kişisel veridir.

Kişilsel verilen işlenmesi sırasında uyulması gereken ilkeler mevcut olup bu ilkeler aşağıdaki gibidir.

a)hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma,

b) doğru ve gerektiğinde güncel olma,

c)belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

ç) işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

d) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Belirtilen ilkelere aykırı gözetleme ihlal niteliğindedir.

İşyerinin kamera ile gözetlenmesi suretiyle işçinin görüntüsü ve aynı zamanda ses kaydı yapılıyorsa sesi, dolayısıyla kişisel verileri işlenmiş olacaktır.

Gözetlemenin açık ya da gizli olması kişisel verilerin hukuka aykırı işlendiği olgusunu değiştirmemektedir. Ancak yukarıdaki ilkelere uygunluk açısından işçinin bilgilendirilmesi, gözetleme nedenleri, süresi, amacı ve hangi tekniklerle izlenildiğinin açıklanması ve kişisel verilere yapılan bu müdahalenin en aza indirilmesi önemlidir. Diğer yandan gizli gözetlemenin ancak ulusal mevzuata uygun olduğu takdirde veya makul şüpheye veya diğer ciddi gerekçelere dayanan bir suç şüphesi mevcutsa yapılabileceği uluslararası düzenlemelerde yerini almaktadır.

Kamera ile gözetleme ve ses kaydı yapılması kişisel verilerin ağır ihlalini doğurabileceği için alternatif yöntemlere gidilmesi ya da bu yöntem zaruri ise de yukarıdaki ilkelere uyulması ve minimum müdahale ile işçiden bilgilendirilmiş açık rıza alınması yerinde olacaktır.

İşçinin kişisel verilerinin hukuka aykırı işlenmesi halinde, haklı neden ağırlığında ihlal var ise işçi iş akdini haklı nedenle ve derhal feshedebilecektir. Haklı neden ağırlığında değilse, ihbar öneline uyarak geçerli nedenle feshedebilir.

Yine işçi saldırının önlenmesini mahkemeden talep edebileceği gibi, lehine kararın üçüncü kişilere bildirilmesi ya da yayımlanması isteyebilir, ayrıca maddi ve manevi tazminat istemleri ile hukuka aykırı saldırı dolayısıyla elde edilmiş olan kazancın vekâletsiz iş görme hükümlerine göre kendisine verilmesini de isteyebilir. Bunun dışında haksız fiil işveren talimatı ile başka bir işçisi tarafından gerçekleştirilmiş ise işverenin kusuru olmasa dahi sorumluluğu söz konusu olacaktır.

Mahkemeye başvuru dışında  işçi, kişisel verilerin korunması kanunundan kaynaklı talebini işverene iletebilir. İşverenin talebi reddetmesi, süresinde cevap vermemesi ya da cevabın yetersiz olması durumunda, cevaptan itibaren 30 ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde kişisel Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikâyet etmelidir. Kurulun verdiği kararlar en geç 30 gün içerisinde yerine getirilir. Aksi halde işverene idari para cezası uygulanır. Kurulun farklı önlemler alma yetkisi de bulunmaktadır.

Av. Sibel Öztürk Bıçakcı

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir