Banka ve Kripto

Kripto paralar popülerliğini ve kullanımını arttırmış ve geniş kitlelerce kullanılmaya başlamıştır. Merkeziyetli ve merkeziyetsiz borsalardan alımı satımı yapılmaya, çevrimiçi oyna kazan oyunları ile kazanılmaya başlamıştır. Bu da kripto paraların alışverişte, ticarette, yatırımda kullanılıp kullanılmayamacağı, kullanılması halinde vergilendirmesinin ve muhasebeleştirmesinin nasıl yapılacağı hususlarını gündeme getirmiştir. İnternet kullanımının yoğunlaşması ile kaydi para kullanımı oldukça artmıştı. Kaydi (mevduat) para, fiziki varlığı olmayan, sadece bankaların hesaplarına alacak ya da borç kaydı düşülerek yaratılan bir ödeme aracıdır. Para ya da kaydi para yerine kripto paraların ortaya çıkmasının temel nedeni, kriz zamanlarında ülkelerin çok fazla miktarda para basmasıdır. Bu durum sınırlı, şeffaf ve ölçülebilir paraya ihtiyaç doğurmuştur.…

0 Yorum