İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “borç miktarının düşük olması ihtiyati haciz”

Borç Miktarının Düşük Olması İhtiyati Haciz

Borç Miktarının Düşük Olduğu Her Halükarda Tahsil Edilebileceği İddiası Dinlenmez. İhtiyati Haciz İstenebilmesi İçin Alacağın Vadesinin Gelmesi ve Rehinle Temin Edilmemiş Olması Yeterlidir

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/9887 E.
2013/14511 K.
9.7.2013 T.

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, müvekkilinin lehdarı olduğu 28.02.2013 keşide tarihli 5.097,00 TL meblağlı çekin keşideci borçlu tarafından ödenmediğini ileri sürerek, ihtiyati haciz kararı verilmesini talep etmiştir.