Boşanma Davasında Delil Elde Etmek İçin Casus Yazılım Yükleme İle Kişisel Verilerin İhlali

Boşanma davasında delil elde etmek için casus yazılım yükleme eyleminin cezai anlamda suç teşkil edip etmediği hususunda; verilerine erişilen eşin özel hayatın gizliliği, haberleşme hürriyeti, kişisel verilerin korunmasını isteme hakları ile diğer eşin başka yollarla delil elde etmesinin imkansız olduğu, bu verilerin eşlerin birbirlerinin erişimine rıza gösterdiği,  bilgilerin ortak erişime açık olduğu ve  özel hayatı üzerindeki etkilerinin sınırlı olduğu iddialarının tartışılarak sonuca gidildiği görülmektedir. Anayasa mahkemesi'nin 7/9/2021 tarihli kararında, verilerine erişilen eşin cezalandırma isteği ile ilgili yerel mahkeme ve Bölge adliye mahkemesince, kayıtların boşanma davasına delil olarak sunma dışında başka suçlara vücut verecek şekilde bilerek ve isteyerek basın, yayın, internet yolu…

0 Yorum