İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “çek borcu”

Çekin İbraz Edilmemesi İhtiyati Haciz

Çekin Arkasının Yazdırılmaması Halinde Yetkili Yer Alacaklının İkametgah Yer Mahkemesidir. Çekin Arkasının Yazdırılmamış Olması veya Ödememe Protestosu Bulunması İhtiyati Haciz Kararı Verilmesine Engel DeğildirÇek

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/9608 E.
2013/13086 K.
24.6.2013 T.

KARAR : İhtiyati hacze itiraz eden vekili, ihtiyati haciz talep eden tarafından müvekkilleri hakkında 145,914,93 TL’lik 10.10.2011 keşide tarihli çek sebebiyle ihtiyati haciz talep edildiğini ve mahkemece iş bu talebin kabul edildiğini, ancak, isteme konu çekin arkasının yazılmamış olduğunu, bu sebeple kambiyo senedi vasfında bulunmadığını ve çekin keşide yerinin Ceyhan olduğu için mahkemenin yetkili bulunmadığını ileri sürerek ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.