Çekin İbraz Edilmemesi İhtiyati Haciz

Çekin arkasının yazdırılmamış olması ve süresinde bankaya sunulmaması halinde çek vasfını yitirir. Bu halde alacak para borcu olduğundan alacaklının ikametgah yeri icra müdürlüğü/ mahkemesi yetkili olur. Çekin arkasının yazılı olmaması veya bir ödememe protestosu bulanması menfi tespit davasında ileri sürülebilse de ihtiyati haciz kararı verilmesine engel değildir.

0 Yorum