İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “çekin çalıntı olduğu iddiası ihtiyati haczin kaldırılması”

Çekin Çalıntı Olduğu İddiası İhtiyati Haciz

Çekin Çalıntı Ve İçeriğinin Sahte Olduğu İddiası İle İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılmasına Karar Verilemez. Bu İddia Menfi Tespit veya İstirdat Davasına Konu Edilebilir.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2005/248 E.
2005/603 K.
1.2.2005 T.

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, müvekkiline ciro yoluyla gelen ve karşı tarafın borçluları bulundukları çek’e bağlı borcun ödenmediğini ileri sürerek, borçluların menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia ve dosyadaki belgelere göre, çek’in vadesinin gelmiş olmasına rağmen ödenmediği ve rehin ile de temin edilmemiş bulunduğu gerekçesiyle, %15 teminat karşılığında borçluların elinde ve 3. kişilerde bulunan menkul, gayrimenkul, hak ve alacaklarının borca yetecek miktarının ihtiyati haczine karar verilmiştir.