İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “ciro silsilesinin bozuk olması ihtiyati haciz”

Ciro Silsilesinin İhtiyati Haciz

Ciro Silsilesinin Kopuk Olması veya Ciro İlave Edilmesi İhtiyati Haciz Kararı Verilmesine Engel Değildircş

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ
2007/9450 E.
2007/9293 K.
26.10.2007 T.

DAVA : Taraflar arasındaki ihtiyati hacze itiraz talebinin incelenmesi sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı talebin reddine yönelik olarak verilen kararın süresi içinde itiraz eden vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : İhtiyati haciz isteyen S. B. vekili, 10.03.2007 tarih ve 136.900.00.YTL ile 30/3/2007 tarih ve 110.000.00.YTL meblağlı çeklere istinaden ihtiyati haciz isteminde bulunmuş, mahkemece talep uygun görülerek ihtiyati haciz kararı verilmiştir.

İhtiyati hacze itiraz eden … Ltd. Şirketi vekili, ciro silsilesinin kopuk olduğunu, menfi tespit davası açıldığını, teminat miktarının yeterli olmadığını, haczedilen fidanların telef olacağını belirterek ihtiyati hacze itiraz etmiştir.