İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “dar yetkili icra mahkemesi ciro zinciri”

Çeki Elinde Bulunduran İhtiyati Haciz

Beyaz Ciro İle Devralınan Bonoyu Elinde Bulunduran Kişi Yetkili Hamildir. İhtiyati Haciz Talebi Kabul Edilmelidir.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/476 E.
2013/2207 K.
11.2.2013 T.

KARAR : Davacı alacaklı vekili, borçlunun 15 adet senedi ciro ederek müvekkili bankaya teslim ettiğini, alınan senetlerin vadesinin gelmesine rağmen ödenmediğini, protesto çekildiğini, borçlunun mallarını kaçırma tehlikesi içerisinde olduğunu, vadesi gelmiş alacakların rehinle de teminat altına alınmadığını, İİK 257. maddesi şartlarının oluştuğunu ileri sürerek borçlunun alacağı karşılamaya yetecek miktarda taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine karar verilmesini talep etmiştir

Mahkemece, iddia ve tüm dosya kapsamı uyarınca talebe konu 11 adet senedin vadesinin geçtiği ve ödenmediği gerekçesiyle bu senetler toplam bedeli olan 157.000,00 TL miktar bakımından talebin kabulüne, 4 adet senet bakımdan ise alacaklının yetkili hamil olmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar verilmiştir.