İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “gerekçesiz ihtiyati haciz kararı bozulur”

Reddi Kararında Gerekçe Zorunluluğu İhtiyati Haciz

İhtiyati Haciz Talebinin Reddi Kararında Gerekçe Gösterilmesi Zorunludur. Talebin Yasal Şartları Taşımaması Belirtilmiş İse Hangi Yasal Şartların Taşınmadığı Açıklanmalıdır

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/7425 E.
2013/12152 K.
11.6.2013 T.

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, asıl borçlu O. T. ile diğer müşterek borçlu ve müteselsil kefillerin müvekkili bankayla imzaladıkları 12.4.1996 tarihli Genel Kredi Sözleşmesi ve 6.8.1997 tarihli Zeyilnameye istinaden borçlarının tamamını ödemediklerini, müvekkilinin ihtarname çektiğini, başlattığı icra takibine borçluların itiraz etmesi üzerine itirazın iptali davası açamadığını, bu sebeple alacak davası açma gereği doğduğunu ileri sürerek, açtıkları alacak davasıyla birlikte müvekkilinin alacağı miktara karşılık borçluların taşınır ve taşınmaz malları ve üçüncü kişilerde hak ve alacaklarına ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesini istemiştir.