İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “İhtiyati Haciz”

İhtiyati Haciz Kararı Zaten Derdest Olan İcra Dosyasında da İnfaz Edilebilir

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2012/7373 E.
2012/10407 K.
13.6.2012 T.

KARAR : İhtiyati hacze itiraz eden borçlu vekili, ihtiyati haciz talebine dayanak bonodaki keşideci imzasının sahte olup müvekkiline ait olmadığını ileri sürerek ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.