İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “ihtiyati haciz kararı alacağın varlığına kanaat”

Rücuen Tazminat Talebi İhtiyati Haciz

Haksız Fiili İle Zarar Veren Kişiden Rücuen Tazminat Talebi Konusunda İhtiyati Haciz Kararı Verilmelidir

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ
2013/1118 E.
2013/1400 K.
12.2.2013 T.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sırasında; kararda yazılı nedenlerden dolayı ihtiyati haciz isteminin reddine dair verilen ara kararın süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkiline zorunlu mali sorumluluk sigortası ile sigortalı aracı sürücü belgesi olmaksızın kullanan kişinin kusurlu hareketi ile meydana gelen kazada ölen yolcunun mirascısına davacının 17.295 TL destek tazminatı ödediğini, davacının rücu hakkı gereği işleten olan davalı aleyhine açtığı asıl rücu davasında araç üzerine ihtiyati haciz kararı da konmasını istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davacının alacaklı olup olmadığının ve ayrıca borcun muacceliyet şartının yargılamayı gerektirmesinden dolayı İİK 257. maddesindeki şartlar oluşmadığı gerekçesi ile ihtiyati haciz isteminin reddine karar verilmiş, ara karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.