İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “ihtiyati haciz kararı dosya üzerinden inceleme”

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Duruşmalı Olarak İncelenir

YARGITAY  11. HUKUK DAİRESİ
2013/556 E.
2013/1816 K.
4.2.2013 T.

KARAR : İhtiyati hacze itiraz eden vekili, takibe konu çekin keşide yerinin Yalova olduğunu, ihtiyati haciz kararının yetkisiz mahkemeden alındığını ileri sürerek, kararın kaldırılmasını talep etmiştir.